Ακούστε με πόση προσοχή και σεβασμό απαγγέλει το Σύμβολο της Πίστεως μας ο Άγιος Πορφύριος. 

© 2021 Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος"

© Copyright